Travertin Light (115)

Travertin Noce (40)

Travertin Silver (36)

Travertin Mistyc (9)

Travertin Gold (24)

Travertin Scuba (5)

Travertin Light tumbled 10 x 20cm

95,86 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Mozaic Gold split face 2,3 x 4,8cm

198,55 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light tumbled MINI SET

123,50 lei 117,30 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light periat MINI SET

131,80 lei 125,20 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light tumbled 10 x 10cm

76,95 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light Medium extratumbled 10 x 10cm

64,70 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light Medium tumbled MINI SET

98,90 lei 93,90 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Gold periat 10cm x LL

98,90 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Mozaic Light Medium tumbled 4,8 x 4,8cm

165,00 lei 119,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Mozaic Light Medium tumbled 2,3 x 2,3cm

175,00 lei 119,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light periat cu laturi drepte 30cm x LL x 2cm

135,00 lei 105,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light periat cu laturi drepte 30 x 60 x 2cm

139,00 lei 119,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light Medium extratumbled FRENCH PATTERN 3cm

139,00 lei 114,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Silver tumbled 30,5 x 61cm

173,85 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Silver split face 5cm x LL

143,74 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Silver split face 7,5cm x LL

143,74 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Silver tumbled 10 x 10cm

109,30 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light periat vein cut 30cm x LL

156,94 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light lustruit vein cut – lastră

860,00 lei + TVA/m²

Travertin Light Medium chituit mat vein cut 20,3 x 61cm

115,00 lei 105,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Dale Travertin Silver tumbled 15 x 30,5 x 3cm

129,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Dale Travertin Light Medium tumbled 20,3 x 40,6 x 3cm

124,50 lei 99,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Mozaic Noce split face 3D cub

219,69 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Mistyc Black & White split face

112,31 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Red chituit lustruit vein cut 40cm x LL

159,98 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Mistyc Silver split face

112,31 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light chituit lustruit cross cut 40cm x LL x 4cm

179,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light chituit lustruit vein cut 40 x 80cm

159,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Noce chituit lustruit vein cut 40 x 80cm

159,00 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Gold chituit lustruit vein cut 40cm x LL

159,98 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Red chituit lustruit cross cut 40cm x LL

159,98 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Silver chituit lustruit vein cut 40cm x LL

189,91 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Noce chituit lustruit cross cut 40cm x LL

159,98 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Noce chituit lustruit vein cut 40cm x LL

159,98 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light chituit lustruit cross cut 40cm x LL

159,98 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light chituit lustruit vein cut 40cm x LL

159,98 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Dale Travertin Noce tumbled 15 x 30cm

148,96 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Dale Travertin Noce tumbled 10 x 30cm

138,94 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light periat vein cut 40cm x LL

174,45 lei 165,20 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light periat vein cut 30 x 60 x 2cm

180,50 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light periat vein cut 30 x 60 x 1,2cm

163,83 lei + TVA/m²
Adaugă în coș

Travertin Light periat vein cut 30cm x LL x 1,2cm

158,94 lei + TVA/m²
Adaugă în coș